PERSONALADMINISTRATION

PERSONALADMINISTRATION

  • Vi har kompetens att köra era löner månatligen- vi lönebereder och skickar ut lönespecifikationer till era anställda
  • Vi utfärdar arbetsgivarintyg åt era anställda om ni önskar
  • Vi tillhandahåller formulär för anställningsavtal om ni önskar
  • Vid årsskiftet skickas kontrolluppgifter ut till de anställda och skatteverket
  • Vi sköter FORA rapportering om ni önskar

Funderingar och frågor? Kontakta oss